Billeder af hegn

Her vises billeder fra konkrete bestillinger af DanMex komposit hegn

Billeder fra en opgradering af for- og baghave. Forhave med tilpassede højder på fagene så hegnet ikke bliver for dominerende – samtidig med at man beholder lidt privatliv og lukker af for vinden fra det åbne rum. Træt hegn i baghaven er udskiftet med nyt komposithegn. Godt og flot arbejde!

En erhvervskunde i Kronjylland har lavet en flot løsning med hegn ifm et ejendomsudviklings projekt.

Nyt hegn hos kunde i Vestjylland, godt arbejde med opsætningen. Tak for ordren!

En kunde har købt og afhentet stolper, brædder, lister hos mig og har selv tilpasset længder til denne afskærmning af renovationsspande, fra standardmål.

Godt og pænt arbejde!

Kunde fra Vestjylland der har udskiftet et træt træhegn, tidligere monteret i betonstolper, med kompositbrædder og galvaniserede lister fra DanMex.

Længde på kompositbrædder og lister er 220 cm.

Dobbeltdør og 8 fag hegn i 95 cm højde – kunde har selv sat op, med god finish og et flot slutresultat!

Brædder i grå komposit.

Leveringstiden var lang, men slutresultatet står mål med ventetiden!

Flot tilpasset hegn på terrasse i Jylland, den enkle komposit og galvaniserede stolper, passer godt sammen med den rustikke belægning på og ifm terrassen.  

Et fint naboprojekt på Sjælland færdiggjort, med god finish på detaljerne. Bemærk ønsket om tilpasning af højde på fag tættest mod vejen for at optimere udsigtsforholdene. En rigtig win-win løsning for dem der bakker ud, dem der er på fortovet og dem på vejen.

Her er billeder fra hegn projekt på Sjælland. Der er etableret et stykke på ca 10 meter foran haven, så der er mulighed for privatliv på bagved liggende terrasse. På den anden side af hjørnestolpe er der ca. 1 meter hegn samt dør. Samtidig med er stenbelægningen omkring huset fornyet og tilpasset de nye forudsætninger. Et gennemført projekt.

Flotte detaljer med et hegn på 90 cm højde rundt om terrasse og som afskærmning for parkeringsplads til bil og anhænger.

Man kan virkelig fornemme virkningen af disse tiltag, som passer flot ind til huset.

Et hegnprojekt på skrånende grund.
Bemærk kombination af ændring i antallet af brædder samtidig med at hegnet tilpasses niveauforskellen fra garage til fortov.
Se også detaljen med afskærmning af renovationsspandene.

En 100% gennemført og flot renovering af udearealerne ved ejendom med flere lejligheder. Kunde har selv foreslået rigtig gode detaljer med f.eks. glas for ikke at gøre hegnet for ”massivt”

Et flot og kreativt lavet hjørne i Sydjylland, bemærk forskellige højder på hegnet samt vinkler der giver en flot virkning.  Kunden ønskede højden 150 cm hvilket vi tilpassede.

Et eksempel på et flot projekt defineret og opsat af en gruppe aktive naboer som blev enige om fornyelse. Højde blev tilpasset individuelle ønsker, ligesom ønsket om rionet blev integreret i det færdige hegn.

Billeder fra omfangsrigt projekt på Sjælland, bemærk også her de forskellige højder på hegnet, som er tilpasset husejernes ønsker. Bemærk også de forskellige højder monteret på samme stolpe.

Billeder fra stort ”naboprojekt” i Østjylland, bemærk de forskellige højder på hegnet som er forberedt i hegnet vi sender fra vort lager. Vi indgår i denne del af planlægningen og oplyser hvad der er muligt.

DanMex komposithegn kombineret med en dør til den lukkede del af haven. Flot løsning!

Her er to fag sat op som “bryder” i have i Syd Vestjylland. Giver private hjørner – og skærmer mod vindens turbulens. En god og elegant virkemiddel.

Hegn monteret i Middelfart – højderne er tilpasset ud fra kundens ønsker, ligesom kunden har taget hensyn til den naturlige  niveau forskel i terræn.

8 fag standard komposit hegn monteret i Fredericia, bemærk niveauforskel i terrænet som opsætningen er tilpasset.

4 fag standard komposit hegn tilpasset kundens ønske om 9 brædder i højde, monteret i Esbjerg

4 fag standard komposit hegn monteret i Esbjerg: